Google Analytics 4 (GA4) is de nieuwste versie van Google Analytics. Hoewel veel marketeers momenteel gehecht zijn aan zijn voorloper Universal Analytics, zal GA4 over een tijdje de enige versie zijn die nog gebruikt kan worden. Daarom vind je in deze blog wat de belangrijkste verschillen zijn en waarom je GA4 nu al zou moeten gaan gebruiken.  

 

Waarom Google Analytics 4?

Google heeft besloten om het huidige Universal Analytics een eigentijdse upgrade te geven, met als resultaat Google Analytics 4 (GA4). Universal Analytics legt de focus van meten op sessies en pagina weergaven. Deze manier van data verzamelen is achterhaald. Inmiddels worden websites niet enkel meer vanuit de browser bezocht, maar surft men ook op andere devices, zoals mobiele telefoons en iPads. In de koppeling van app en web ontstaat een mismatch tussen de verschillende meetmodellen. In de app wordt immers alles op basis van events doorgemeten, terwijl dit op de website op basis van hits is. Kortom – een discrepantie in meetmodellen heeft ervoor gezorgd dat Google besloten heeft om de meetmodellen gelijk te trekken. Deze schakeling komt samen in een event-based meetmodel in GA4. 

 

Wat is er veranderd in GA4?

Wie GA4 voor het eerst opent, zal zien dat een aantal features veranderd zijn ten opzichte van Universal Analytics. Naast het feit dat de hele onderliggende meettechniek anders is, zoals hierboven beschreven, is ook de interface veranderd. Google denkt in GA4 veel meer vanuit de gebruiker. Waar je voorheen een weergave had met user, acquisition, engagement, conversions, gaat men in GA4 meer uit van een customer journey. Bijvoorbeeld, hoe komt iemand binnen, hoe verloopt het bezoek op de website en waar haakt iemand af? Ook het aanmaken van custom funnels wordt makkelijker gemaakt. 

Ten opzichte van Universal Analytics, komt GA4 met data gedreven attributiemodellen. Het Data Driven Attribution-model is een algoritmisch model dat rekening houdt met elke klik vóór de conversie door middel van Machine Learning. Hoewel het model een black box is, is het wel een betrouwbaarder model. Zeker in vergelijking met het Last Non-Direct Click Attribution. Het geeft namelijk een veel beter beeld van de impact van andere kanalen (marketing campagnes) in de conversion journey. Op die manier kun je data driven optimalisaties uitvoeren aan de hand van de data die binnenkomt. 

 

Google in de cookieless world

Ook Google is zich aan het voorbereiden op een cookieless world. In de toekomst zullen er door het verdwijnen van de cookie data gaps ontstaan. Dat betekent dat data die eerst wel beschikbaar was, vanwege het verdwijnen van de cookie plots zal ontbreken. GA4 brengt een aantal ontwikkelingen met zich mee om dit gat op te vullen met behulp van machine learning. 

Daarnaast zijn slimme tools ontwikkeld die bijvoorbeeld analyseren welk gedrag men op de website vertoont. Zo kunnen aparte pools ingericht worden voor mensen die wel en niet geconverteerd zijn op de website. Op basis van ‘predictive metrics’ kun je nu een doel aanmaken met een pool die naar alle waarschijnlijkheid wel gaan converteren. Die mensen worden vervolgens niet getarget, omdat ze toch wel zouden converteren. Dit is een slimme manier om budget te besparen.

 

Wanneer moet je overstappen op GA4?

Op 1 juli 2023 stopt Universal Analytics met data verzamelen. In de maanden daarna is de data nog wel te zien, maar op den duur zul je ook geen toegang meer hebben tot die data. Kortom, wie vooruit wil start GA4 op naast de huidige property. Op die manier kun je vast wennen aan de nieuwe set-up, terwijl je daarnaast je huidige analyses eventueel nog kunt uitvoeren in Universal Analytics. 

 

Hoe implementeer je GA4?

Het is belangrijk om zelf of samen met je klant goed na te denken wat er precies doorgemeten moet worden. Wat wil je meten en welke naam geef je het? Een voorbeeld: stel je bent een partij met 4 verschillende offertes op de website. Elke ingevulde offerte wordt dan een apart event en dat event moet een naam krijgen. Vervolgens kun je ervoor kiezen om extra parameters mee te sturen. 

Universal Analytics biedt uitgebreide standaard reports aan, bijvoorbeeld landingpage reports of real time views. Deze zijn in GA4 niet meer standaard beschikbaar, dus klanten zullen deze rapporten gaan missen in GA4. Gelukkig kun je dit wel custom bouwen in de analysis hub, waarin je custom rapportages kunt maken. Kortom, de data is beschikbaar in GA4, maar je moet het zelf aanmaken. 

 

Hoe eerder, hoe beter

Inmiddels zijn de belangrijkste verschillen tussen Universal Analytics en GA4 uitgelegd. Niet alleen is de onderliggende techniek van het meetmodel vernieuwd, ook is de interface veranderd. Waar Universal Analytics een boel standaard rapporten aanbood, kun je in GA4 zelf inrichten welke rapporten belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Ook kun je zelf inrichten welke metrics je door wil meten. Het zal voor de meeste marketeers en ondernemers een schakeling zijn, maar daartegenover staat een solide investering in de toekomst. Vanaf 1 juli 2023 stopt Universal Analytics namelijk met data verzamelen, dus hoe eerder je went aan de nieuwe GA4, hoe beter. 

 

Hulp nodig met de implementatie van GA4? Neem dan contact met ons op!

Google