Als start- en scale-up is het belangrijk om je cashflow op orde te hebben. Om door te blijven ontwikkelen, heeft een snelgroeiend bedrijf investeerders nodig. Eerder schreven we al over de verschillende vormen van externe investeringen. Maar wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende externe investeringen? Om dit te beantwoorden, haken we expert Roy Calis aan, adviseur op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfsfinanciering, bedrijfswaardering en venture capital. 

Volgens Roy draait het bij externe investeringen in start- en scale-ups om drie verschillende fases: family, friends and fools, informals en venture capitals. Allemaal kennen ze hun eigen voor- en nadelen. “Door middel van het actief delen van kennis & content wil ik ondernemers helpen om meer te begrijpen van het financierings- en bedrijfsovername proces.”

 

Fase 1: family friends and fools

De zoektocht naar kapitaal begint vaak binnen de eigen kring familie en vrienden. Dit type investering wordt ook wel ‘Family, friends & fools’ genoemd. Deze informele manier van een  investering ophalen komt vaak voor bij startende ondernemers. Het is in de beginfase immers niet makkelijk om direct al in aanmerking te komen voor een grote externe financiering. Uiteraard zijn er wel start-ups die daarin slagen, maar het percentage ondernemers die dat direct lukt is relatief laag. 

 

Het voordeel aan investeren via family, friends & fools

Het voordeel van investeringen via vrienden en kennissen is dat zij jou al kennen, zowel als ondernemer en in je privéleven. Financieren is vertrouwen en bij dit type financier is de vertrouwensband er al, waardoor ze sneller geneigd zijn om te investeren in je business. Zij kennen je successen en geloven in het product dat je op de markt brengt. Dit vergemakkelijkt het proces van een investeerder overtuigen om in te stappen. 

 

Het nadeel aan investeren via family, friends & fools

Natuurlijk kleven er ook wat nadelen aan deze manier van investeren. Je familieband of vriendschap kan flink onder druk komen te staan als er iets fout gaat of meningsverschillen ontstaan. Daarom is het volgens Roy belangrijk om goede afspraken te maken met de investeerder in kwestie. Zorg dat je alles goed op papier zet, zodat bij tegenvallers vanuit ratio gehandeld kan worden en minder vanuit emotie. Bovendien is het in deze fase aan te raden om geen grote delen van de aandelen te verstrekken, want je hebt nog voldoende aandelen nodig om bij vervolgrondes met externe investeerders te kunnen uitgeven. 

 

Fase 2: investering via informals

De tweede fase van investeren in start-ups gaat via informals. Deze investeerders worden ook wel business angels genoemd. Het zijn vaak privépersonen die kapitaal hebben en zoeken naar manieren om dit te investeren, bijvoorbeeld in kansrijke ondernemingen. Investeringen via informals is anders dan crowdfunding. Bij laatstgenoemde zijn verschillende kleinere bedragen afkomstig van meerdere investeerders, terwijl een business angel in één keer het hele bedrag zelf investeert. In ruil daarvoor ontvangt de investeerder aandelen in het bedrijf. Een groot voordeel is dat de investeerder naast kennis en geld ook een netwerk met zich mee brengt, wat gunstig kan zijn om het bedrijf verder te laten groeien. Met een goede informal aan boord kan de groei van je onderneming een snelvaart nemen. 

 

De nadelen aan investeren via informals

Voordat je een business angel in je onderneming laat investeren is het aan te raden om je goed in te lezen over die persoon en eventuele eerdere investeringen. Je haalt diegene letterlijk in huis, want aan aandelen zijn zeggenschapsrechten verbonden. Naast aandelen krijgen zij dus een actievere rol binnen het bedrijf. Heb je een informal die andere ideeën heeft over het bedrijf dan jij? Dan kan dit tot conflict leiden. Roy: “Tijdens een eerste gesprek is iedereen op zijn paasbest, maar het gaat er juist om dat je er in moeilijke periodes samen uit kunt komen.” Heeft de business angel reeds eerdere investeringen gedaan? Als deze mislukt zijn, hoe ging die persoon daar dan mee om? 

Ook is het goed om het totaal kapitaal in ogenschouw te nemen. Bij een investering van een ton op een kapitaal van een miljoen kun je een andere mate van betrokkenheid verwachten dan bij een kapitaal van bijvoorbeeld twee ton. Tot slot is het een nadeel als een informal een te groot belang wil in de onderneming. Dit kan ertoe leiden dat je geen vervolgfinanciering meer kunt krijgen, omdat al een te groot deel van de aandelen is uitgegeven. De zogenaamde cap table is dan teveel vertroebeld. Je wilt jouw aandeel als ondernemer zo min mogelijk verwateren, zodat je meerdere financieringsrondes kunt doorstaan. 

voor en nadelen externe investeringen

 

Fase 3: Venture Capital 

Nadat je de basis hebt gelegd via je eigen kenniskring en informals, komen vervolgens de venture capital investeerders om de hoek kijken. Dit is een vorm van private equity en een professionelere financieringsvorm die investeerders verstrekken aan startende en kleine bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze op lange termijn groeipotentieel hebben. Dit type durfkapitaal is over het algemeen afkomstig van welgestelde private investeerders, family offices en financiële instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Deze investeerders verwachten dat het bedrijf dankzij hun investering flink gaat groeien, waardoor het rendement van de investering ook stijgt. Toch is er natuurlijk ook het risico dat de investering nooit de beoogde opbrengst behaalt. Hierom investeren venture capital fondsen nagenoeg alleen in startups die de kans hebben om uit te groeien tot een zeer groot bedrijf.

Het voordeel aan investeren via venture capital

 

Voor startende ondernemers is venture capital een aantrekkelijke optie, want het biedt de mogelijkheid om grote investeringsbedragen te ontvangen. Een ander voordeel volgens Roy is dat steeds meer buitenlandse partijen naar Nederland komen om in snelgroeiende startups te investeringen. “Hierdoor krijgt je start-up hogere waarderingen en hoef je minder aandelen te verkopen.”

 

Het nadeel aan investeren via venture capital

 

Toch is er ook een nadeel aan Angelsaksische investeringen. Investeerders zijn namelijk weliswaar sneller geneigd om in te stappen, maar hier zitten wel strikte voorwaarden aan verbonden. Angelsaksische Investeerders hebben in hun financieringsvoorwaarden veelal sneller de mogelijkheid om in te grijpen. Een voorbeeld hiervan is dat de ondernemer bijvoorbeeld gemakkelijker als bad leaver gekenmerkt kan worden, wat inhoud dat de ondernemer moet vertrekken met een lagere waarde voor zijn aandelen.

 

Een samenvatting van de voor- en nadelen van externe investeringen

 

#1 Family, friends & fools enture capital

De voor- en nadelen van externe investeringen zijn te verdelen over drie verschillende fases. In de eerste fase wendt een ondernemer zich tot family, friends and fools voor een investering. 

  • Het grootste voordeel hieraan is dat er met dergelijke dierbaren al een vertrouwensband is. 
  • Daarentegen is het nadeel dat die band geschaad kan worden als er bedrijfsproblemen ontstaan. 

 

#2 Externe investeren via informals

De tweede fase behelst investeringen van informals, ook wel Business Angels genoemd. 

  • Dergelijke investeerders brengen naast een investering ook kennis en een netwerk mee, wat de start-up een flinke versnelde groeispurt kan geven. 
  • Echter is het zaak om je goed in te lezen wie je laat investeren, want bij het verkopen van de aandelen is ook zeggenschap verbonden. 

 

#3 Venture capital

Tot slot zijn er de venture capital fondsen, dit zijn professionele partijen die vanuit een fonds investeren in meerdere bedrijven. De participanten in deze fondsen zijn o.a. welgestelde private investeerders, family offices en financiële instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeraars. 

  • Steeds meer buitenlandse venture capital investeerders vinden hun weg naar Nederland om te investeren, wat voor hogere waarderingen zorgt. 
  • Echter zijn de voorwaarden voor een investering een stuk strikter en dient de ondernemer periodiek strakke rapportages op te leveren. 

 

 

Over Roy Calis

Roy Calis heeft ruim 14 jaar ervaring als adviseur op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfsfinanciering, bedrijfswaardering, venture capital in het MKB. Met zijn bedrijf VentureCapital.nl koppelt hij ondernemers aan investeerders. Met zijn consultancy bedrijf Tiger Corporate Finance & Strategy ondersteunt hij ondernemers bij bedrijfsovernames en het aantrekken van funding.